Klíč ke zdraví a spokojenosti si každý neseme uvnitř sebe


.....

Vítejte v otevřené terapii

Díky, že jste zavítali na tyto stránky. Snažím se je psát tak, aby každému člověku umožnily získat základní náhled na otázky duševního zdraví. Je to oblast, která je opředena mnoha mýty a lidé často věří, že lidská psychika je něco velmi složitého a nesrozumitelného. Ve skutečnosti je její fungování ze své podstaty naprosto přirozené a pochopitelné. Vychází totiž ze stejných principů jako veškerá ostatní příroda okolo nás. Věřím, že informace, které mohou být zásadní pro zdraví jednotlivce i společnosti by měly být široce dostupné a osvobozené od složitého odborného jazyka. 

Cesta ke zdraví a spokojenosti je vždy individuální a osobní. V podstatě jakákoliv činnost, která hojí zranění, navrací rovnováhu, nebo vede člověka k sebepoznání a rozvoji, může být terapií či léčbou. Cesta k trvalému zdraví a psychické pohodě spočívá hlavně ve schopnosti naslouchat svému vlastnímu nitru a naučit se být v souladu s tím, kým člověk skutečně je. V důsledku toho pak také porozumět svému osobnímu příběhu a najít odvahu žít ho pravdivě a svobodně.

Naše psychika k nám neustále promlouvá skrze myšlenky a pocity. Pokud se objeví duševní nepohoda, je to proto, aby nás upozornila na to, co potřebujeme v životě změnit, co je třeba léčit, na co se zaměřit ve svém rozvoji. Více si o tom můžete přečíst v sekci: Hlava. Podobným způsobem k nám promlouvá i tělo. Také má své potřeby a svůj jazyk, kterým nám sděluje v jaké oblasti jsme v nerovnováze. Více informací naleznete v sekci: Tělo. Třetím základním pilířem celostního zdraví jsou vztahy, které chováme ke druhým lidem, ale i sami vůči sobě a ke světu jako takovému. Můžete si o tom přečíst v sekci: Vztahy.

Můj osobní přístup k terapii v sobě propojuje poznání různých kultur, různých způsobů bytí a také několik vědních oborů. Vycházím z hluboké osobní zkušenosti, ale také z akademického vzdělání a odborné psychoterapeutické průpravy. Pracuji především v kontextu postmoderních psychoterapeutických směrů, zejména dialogické a narativní praxe. Více si o mé práci a mém osobním příběhu můžete přečíst na stránce: Kontakty.

.

Mgr. David Panuška